Hiển thị 31–45 của 61 kết quả

 • Molody-1361-300x300 Tham-trai-san
  Molody-1361-300x300 Tham-trai-san

  Thảm văn phòng Melody 1361

  Kiểu dệt: 1/10″ Level Loop Pile

  Chất liệu: 100% Solution Dyed Olefin

  Trọng lượng sợi:  780g/m2 (+-10)

  Độ cao sợi: 4.5mm (+-5)

  Kích thước: 50*50cm

  Kiểu đế: Nhựa đường

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Melody-1362-1365-300x300 Tham-trai-san
  Melody-1-1362-Glacier-Grey-RS-300x300 Tham-trai-san

  Thảm văn phòng Melody 1362

  Kiểu dệt: 1/10″ Level Loop Pile

  Chất liệu: 100% Solution Dyed Olefin

  Trọng lượng sợi:  780g/m2 (+-10)

  Độ cao sợi: 4.5mm (+-5)

  Kích thước: 50*50cm

  Kiểu đế: Nhựa đường

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Melody-1366-1364-300x300 Tham-trai-san
  Thảm văn phòng

  Thảm tấm Melody 1364

  Kiểu dệt: 1/10″ Level Loop Pile

  Chất liệu: 100% Solution Dyed Olefin

  Trọng lượng sợi:  780g/m2 (+-10)

  Độ cao sợi: 4.5mm (+-5)

  Kích thước: 50*50cm

  Kiểu đế: Nhựa đường

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Melody-1-1366-November-Sky-RS-1-300x300 Tham-trai-san
  Melody-1-1366-November-Sky-RS-1-300x300 Tham-trai-san

  Thảm tấm Melody 1366

  Kiểu dệt: 1/10″ Level Loop Pile

  Chất liệu: 100% Solution Dyed Olefin

  Trọng lượng sợi:  780g/m2 (+-10)

  Độ cao sợi: 4.5mm (+-5)

  Kích thước: 50*50cm

  Kiểu đế: Nhựa đường

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Thảm một màu t1-07
  T1-07--300x300 Tham-trai-san

  Thảm tấm T1-07

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • T1-01-15-300x300 Tham-trai-san
  Thảm tấm AS 23-1

  Thảm tấm T1-15

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Tham tam van phong t1-14
  T1-02-14-15-300x300 Tham-trai-san

  Thảm tấm T1-14

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Đọ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Tham_trai_san_vp_T01_T09-2-300x300 Tham-trai-san
  Tham_trai_san_vp_T01_T09-2-300x300 Tham-trai-san

  Thảm tấm T1-09

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • thảm trải sàn t1-12
  thảm trải sàn t1-12

  Thảm tấm T1-12

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • Tham trai san
  tham trai san

  Thảm tấm T1-08

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

 • T01-T02-300x300 Tham-trai-san
  Thảm trải sàn một màu t1-02

  Thảm tấm T1-02

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

 • Thảm trải sàn một màu t1-01
  Thảm trải sàn một màu t1-01

  Thảm tấm T1-01

  Chất liệu: BCF polypropylene

  PP nhuộm: 100% Solution Dyed

  Độ cao sợi: 3.5mm

  Trọng lượng: 630g/m2

  Kiểu đế: Cao su

  Kích thước: 50*50cm

  Tình trạng: Còn hàng

  Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

 • LH3-LH9-1-300x300 Tham-trai-san
  LH9-300x300 Tham-trai-san

  Thảm trải sàn LH

  Chất liệu: Polypropylene

  Kiểu dệt: Multi

  Mật độ: 5/64

  Trọng lượng: 170z

  Độ cao sợi: 2.5 -5.5mm

  Kiểu đế: PVC 2,5mm

  Kích thước: 50×50

  Phạm vi sử dụng: Văn phòng, gia đình, nhà hàng, khách sạn

  Tình trạng: Còn hàng

 • GA8-BG-300x300 Tham-trai-san
  GA8-BG-300x300 Tham-trai-san

  Thảm văn phòng GA8

  Chất liệu: Polypropylene

  Kiểu dệt: Multi

  Mật độ: 5/64

  Trọng lượng: 180z

  Độ cao sợi: 3.0 -5.0mm

  Kiểu đế: PVC 2,5mm

  Kích thước: 50×50

  Phạm vi sử dụng: Văn phòng, gia đình, nhà hàng, khách sạn

  Tình trạng: Còn hàng

 • GA7-BG-300x300 Tham-trai-san
  GA7-BG-300x300 Tham-trai-san

  Thảm văn phòng GA7

  Chất liệu: Polypropylene

  Kiểu dệt: Multi

  Mật độ: 5/64

  Trọng lượng: 180z

  Độ cao sợi: 3.0 -5.0mm

  Kiểu đế: PVC 2,5mm

  Kích thước: 50×50

  Phạm vi sử dụng: Văn phòng, gia đình, nhà hàng, khách sạn

  Tình trạng: Còn hàng