Công trình thảm trải sàn thiết kế Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long

Dự án: Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long

Địa chỉ: Bãi Cháy – Tp Hạ Long – Quản Ninh

Loại sản phẩm: Thảm trải sàn Nylon 120

  • Chất liệu: 100% Nylon
  • Độ cao sợi: 7mm
  • Tổng độ dầy: 9mm
  • Thiết kế: Sản xuất theo yêu cầu.

Loại sản phẩm: Thảm dệt thủ công

  • Chất liệu: 100% Acrylic
  • Độ cao sợi: 10mm
  • Kiểu đế: Vải Cotton
  • Thiết kế: Sản xuất theo yêu cầu

SẢN PHẨM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI TIẾN TRƯỜNG CARPET.

Liên hệ để được tư vấn thiết kế và đặt hàng: 0918.525.141 hoặc 0911.397.666

Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long

Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Thảm trải sàn khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long