Thảm tấm BMT 60

  • Chất liệu:  Polypropylene
  • Độ cao sợi: 3- 5 mm
  • Trọng lượng sợi: 500g/m2
  • Tổng trọng lượng: 3700g/m2
  • Kích thước: 22*91cm
  • Kiểu đế: PVC
  • Hộp tiêu chuẩn: 5m2
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Phạm vi sử dụng: Trong nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn

Miêu tả sản phẩm

BMT 6012
BMT 6012
BMT 6011
BMT 6011
BMT 6008
BMT 6008
BMT 6006
BMT 6006
BMT 6005
BMT 6005
BMT 6002
BMT 6002
Thảm trải sàn BMT
BMT 6011
Thảm trải sàn BMT
BMT6006 BMT6012
Thảm trải sàn BMT
BMT 6006 BMT6008 BMT6012
Thảm trải sàn BMT
BMT 6005 BMT 6011
Thảm trải sàn BMT
BMT 6002 BMT 6011
Hình ảnh lắp đặt thực tế
Thảm tấm BMT
Thảm tấm BMT
Thảm tấm BMT
Thảm tấm BMT
Thảm tấm BMT
Thảm tấm BMT
BMT 6011
BMT 6011
BMT 6011
BMT 6011

Tham-tam-BMT-60-2-609x812  Tham-trai-san

Thảm tấm BMT 60 (3)
Thảm tấm BMT 60 (3)
Thảm tấm BMT 60
Thảm tấm BMT 60