» Search results for ""
thảm trải sàn
Thảm tấm đế cao su AS21-8
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

Thảm tấm văn phòng
Thảm tấm ECO Office – C1
product

[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Chất liệu: Polypropylene BCF
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Độ cao sợi: 3.5mm
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Trọng lượng sợi: 630g/m2
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Kiểu đế: ECO PCV Glass
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Kích thước: 50cm x 50cm
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Phạm vi sử dụng: Nhà hàng, Phòng ngủ, Trong nhà, Văn phòng
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Xuất xứ: Indonesia
[icon color="#1e73be" icon="kt-icon-check" size="14px"]Trạng thái: Có sẵn… Chi tiết

tham dep AS31-2#
Thảm Tấm Đế Cao Su AS31-2
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

tham khach san AS31-5
Thảm Tấm Đế Cao Su AS31-5
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

tham cao cap AS23-2
Thảm Tấm Đế Cao Su AS23-2
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

tham trai san AS23-4-6#
Thảm Tấm Đế Cao Su AS23-4
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

Tham vien van phong AS21-09
Thảm Tấm Đế Cao Su AS21-09
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

Tham tam AS21-01
Thảm Tấm Đế Cao Su AS21-01
product

Chất liệu: 100% Unicolor
Mật độ: 1/10
Kiểu đế: PVC + Fiber Glass
Độ cao sợi: 3 – 5.5mm
Trọng lượng sợi: 19oz
Trạng thái: Có sẵn
Phạm vi sử dụng: Trong nhà, Văn phòng… Chi tiết

thảm trải sàn
Thảm văn phòng BH9393 Indonesia
product

[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Chất liệu: Polypropylene BCF
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Độ dầy: 5mm
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Kiểu dệt: Level loop pile
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Kích thước: 4*40m
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Trọng lượng sợi 365g/m2
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Phạm vi sử dụng: Hội trường, Nhà hàng, Văn phòng
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Xuất xứ: Indonesia
[icon color="#81d742" icon="kt-icon-minus" size="14px"] Trạng thái: Có sẵn… Chi tiết

1 2 3 4 7